In-tend Ltd - E-zamówienia

E-zamówienia

Biuro Zamówień

 

procurementbureau

W powiązaniu z konsultacjami, in-tend oferuje również pomoc w procesie przetargu, szczególnie w przypadku kiedy zasoby organizacyjne są na wagę złota. Jeśli dopiero rozpoczęli Państwo pracę w dziedzinie zamówień publicznych lub są Państwo odpowiedzialni za dokumentację związaną z przetargiem o wartości przewyższającej progi unijne (a nakład pracy nie pozwala na precyzyjne udokumentowanie procedury) in-tend w Państwa imieniu opublikuje dokumentację przetargową poprzez nasz portal Shared Services. Posiadając pełną kontrolę nad całym procesem oraz dzięki doradztwu naszego wykwalifikowanego personelu, jak również możliwości zalogowania się do portalu Shared Services i wyświetleniu otrzymanych zgłoszeń, usługa in-tend zapewnia możliwość kontroli całego procesu oraz daje Państwu poczucie spokoju i pewności.openquote We all thought that the Consultant at in-tend provided a great deal of support and really helped with the process, so thank you very much for that. We appreciate it! closequote Barnsley College


W celu uzyskania dalszych informacji oraz przedyskutowania Państwa oczekiwań prosimy o kontakt pod adresem sales@in-tend.pl