In-tend Ltd - E-zamówienia

E-zamówienia

Kokpit Menedżerski

 

Kokpit menedżerski In-tend jest inteligentnym rozwiązaniem procesu zamówień, które pozwala na monitorowanie w czasie rzeczywistym Dashboard kluczowych informacji danego działu przez wszystkich użytkowników systemu, znajdujących się zarówno na kierowniczych, jaki i operacyjnych stanowiskach. Kondensując dużą liczbę informacji do formatu graficznej wizualizacji, kokpit menedżerski In-tend umożliwia użytkownikom ujrzenie pełnego obrazu danego procesu. Pozwala to kierownictwu na podejmowanie krytycznych decyzji w odpowiednim czasie.Zasady działania

Przy ciągłym napływie nowych danych, aplikacja kokpitu pozwala użytkownikom na wyodrębnianie kluczowych informacji koniecznych do sporządzania rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach oraz rocznych informacji przekazywanych Komisji Europejskiej. Pracownicy, zarówno indywidualni, jaki i całe zespoły ,mogą obserwować swoje postępy względem wyznaczonych celów, a dzięki możliwości przesyłania wiadomości za pośrednictwem wbudowanej aplikacji, prezentacja komunikacji oraz dyskusji nie może być łatwiejsza.

Kokpit menedżerski In-tend stanowi doskonałe dopełnienie pozostałych modułów systemu, efektywnie prezentując informacje w postaci grafów oraz zrozumiałych wykresów pozwala na przeprowadzenie dokładnej, a jednocześnie łatwej analizy danych. Dzięki doświadczeniu naszych project managerów, oferowany przez nas system Dashboard dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb oraz struktury organizacyjnej każdego klienta. To powoduje że, system nie wymaga dalszej rozbudowy, a użytkownicy nie potrzebują czasochłonnego szkolenia.

Nasze cyfrowe rozwiązanie pozwala kierownictwu na monitorowanie wkładu poszczególnych zespołów w działania organizacji. Poprzez możliwość przechowywania oraz przekazywania poszczególnych informacji pochodzących z różnych działów, a co za tym idzie prezentując „snapshot” produktywności organizacji, moduł kokpitu umożliwia ocenę wydajności przedsiębiorstwa względem wyznaczonych celów.

Zalety korzystania z Kokpitu Menedżerskiego:Podsumowanie produktu:

Moduł kokpitu jest systemem zarządzania informacją wykorzystującym prosty interfejs użytkownika (podobny do deski rozdzielczej w samochodzie) oraz zaprojektowanym w celu łatwego oraz ciągłego dostarczania informacji na temat aktualnych zadań poszczególnych działów organizacji. Oferowany przez nas produkt umożliwia pobieranie informacji z lokalnego systemu operacyjnego In-tend oraz z systemów zewnętrznych, przedstawiając zebrane dane, tak-jakby pochodziły one z jednego źródła.

Jeżeli są Państwo zainteresowani demonstracją systemu In-tend lub uzyskaniem dalszych informacji prosimy o kontakt pod adresem e-mail
sales@In-tend.pl lub telefonicznie pod numerem +48 (0) 22 397 9110