In-tend Ltd - E-zamówienia

E-zamówienia

Zarządzanie Umowami

Pełna kontrola wydajności dostawców

Moduł zarządzania umowami In-tend poprzez stosowanie wskaźników wydajności KPI oraz aplikacji Zarządzania Dokumentacją zapewnia pełną kontrolęContract Management nabywców nad poziomem zakontraktowanych usług. Rejestr umów zapisuje wszystkie wymagane dokumenty oraz informacje związane z danym kontraktem , natomiast automatyzacja opcji przypomnienia o dokumentach sprawia, iż dostawcy na bieżąco zmuszani są do aktualizowania swoich informacji.

Najważniejsze cechy i zalety:-

Nasz moduł zarządzania umowami jest obecnie wykorzystywany przez uniwersytety, organy samorządów terytorialnych oraz inne uczelnie na terenie całej Wielkiej Brytanii. Zarządzanie umowami jest istotną częścią procesu zamówień, która łatwo ulega przeoczeniu, jednakże jest ona niezbędna do zachowania kluczowych relacji pomiędzy dostawcą i zamawiającym.

Jeżeli są Państwo zainteresowani demonstracją systemu In-tend lub uzyskaniem dalszych informacji prosimy o kontakt pod adresem
sales@In-tend.pl lub telefonicznie pod numerem +48 (0) 22 397 9110